Privacyverklaring Synergie Makelaardij

U heeft te maken met Synergie Makelaardij. Synergie Makelaardij is lid van Funda. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘makelaar’ staat, wordt Synergie Makelaardij bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan Funda en aan Realworks, een digitale invoerpartner van Funda, worden verstrekt en wat Funda/Realworks met deze gegevens doet. 

Van welke diensten van de makelaar maakt u gebruik? 

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de makelaar. 

Bij woningen: 

U wilt uw woning verkopen, verhuren en geeft daarbij opdracht aan de makelaar: 
- U wilt uw woning verkopen. Zie 1. 
- U wilt uw woning verhuren. Zie 2. 

U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan de makelaar: 
- U wilt een woning kopen. Zie 3. 
- U wilt een woning huren. Zie 4.  

Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet de makelaar ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk: 

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de makelaar. Zie 8. 
 • U wilt een koop- of huurwoning bezichtigen die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 5. 
 • U wilt een woning kopen die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 6. 
 • U wilt een woning huren die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 7. 

Bij bedrijfspanden of agrarisch vastgoed: 

U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen, verhuren en geeft daarbij opdracht aan de makelaar: 

 • U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen. Zie 10. 
 • U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verhuren. Zie 11. 

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan de makelaar: 

 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen. Zie 12.
 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren. Zie 13. 

Als u op zoek bent naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor niet een makelaar ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk: 

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de makelaar. Zie 8. 
 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed voor koop of huur bezichtigen welke via de makelaar wordt aangeboden. Zie 5. 
 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 14. 
 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 15. 

 

Overige dienstverlening: 

U wilt u laten bijstaan door een makelaar in het kader van overige dienstverlening: 

U schakelt een makelaar in om u te kunnen bijstaan op het gebied van het beheer van vastgoed, ruimtelijke ordening zoals omgevingsvergunningen, wijzigen bestemmingsplan, ontwerpen en/of aanbesteden van nieuw- en verbouwplannen, pachtzaken, onteigening e.d. Zie 16 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Voor al deze verwerkingen is Synergie Makelaardij de verwerkingsverantwoordelijke.
De contactgegevens zijn: 

Synergie Makelaardij
Thessa Noorman
KVK 78556511
Gerardus van Sillevoldtstraat 17
3065 LG  Rotterdam
info@synergiemakelaardij.nl
06-16 06 78 20

Gegevensverstrekking aan Funda/Realworks 

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan Funda/Realworks. Zij doen het volgende met deze gegevens: 

 • Zorgen dat alle makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via makelaars worden c.q. wordt aangeboden. 
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites. 
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard. 

Wij nemen uw privacy serieus 

De makelaar en Funda/Realworks nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De makelaar verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften. De makelaar besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens 

Wilt u weten welke gegevens de makelaar van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de makelaar.
 Funda/Realworks verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens Funda/Realworks verwerkt, neem dan ook contact op met de makelaar die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt. 

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de makelaar. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten. 

Hoe kunt u een klacht indienen? 

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van de makelaar, neem dan eerst contact op met de makelaar. Mocht u er met de makelaar niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe lang bewaart de makelaar de gegevens? 

De makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de makelaar echter langdurig: 

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten. 
 • De bewijslast dat de makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) heeft uitgevoerd, bewaart de makelaar 5 jaar. 

 

1. U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld
 Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, bezichtigingen te verzorgen en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verkoopstatistieken vanuit Funda.

Ontvangers van gegevens;
 a.         Funda/Realworks (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
 b.         Notaris, taxateur, inmeetbureau, fotograaf, verkoopstylist, aankoopmakelaar
 c.         FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
 d.         Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens 

Verstrekking mogelijk aan 

Bewaartermijn bij makelaar 
 

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals e-mailadres a, b                  20 jaar

 

De reden van verkoop                                                                              a                       3 jaar

 

De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de

woning te koop staat of heeft gestaan                                                   a                     20 jaar

 

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals vraagprijs        a, d,                 20 jaar

het bouwjaar, oppervlakte en indeling, kadastrale gegevens,
 WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.

Indien dat met de makelaar is afgesproken, worden bovenstaande
 gegevens bekend gemaakt op Funda, andere huizenwebsites en op
 de website van de makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw
 woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie
 getoond.

 

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelings-           a                      3 jaar
 opdracht

 

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden          c                      5 jaar
 uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van
 witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

 

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen       b                     20 jaar

 

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals           a                      20 jaar
 de verkoopprijs en de transactiedatum

 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden            a                      2 jaar
 worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om
 een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens
 ontvangt u van Funda de verkoopstatistieken van uw woning

 

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt                           geen                3 jaar

 

2. U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld
 Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, bezichtigingen te verzorgen, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en een huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verhuurstatistieken vanuit Funda. 

Ontvangers van gegevens
 a.         Funda/Realworks (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
 b.         Huurder, meetbureau, fotograaf
 c.         Bezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens 

Verstrekking mogelijk aan 

Bewaartermijn bij makelaar 

 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw e-mailadres               a, b                  20 jaar

 

De reden van verhuur                                                                             a                         3 jaar

 

De omschrijving en kenmeren van de woning zoals de                      a, c, d               20 jaar
 huurprijs, bouwjaar, oppervlaktes en indeling, kadastrale
 gegevens en foto’s en video’s van de woning. Indien met de
 makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens
 bekend gemaakt op Funda, andere huizenwebsites en op de
 website van de makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw
 woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie
 getoond.

De reden van een eventuele intrekking van de                                     a                  3 jaar
 bemiddelingsopdracht.

De eisen die u stelt aan de huurder                                                       c                 20 jaar

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen       c                 20 jaar
 waaronder uw identiteitsvaststelling. 

Wanneer de woning is verhuurd, de huurprijs en huurcondities         a                 3 jaar

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden              d               20 jaar
 worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om
 een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt
 u van Funda de verhuurstatistieken van uw woning.

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.                          geen                3 jaar

 

3. U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld
 Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens onderhandelingen te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit Funda.

Ontvangers van gegevens
 a. Verkoper, verkoopmakelaar
 b. FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar
 c. Notaris, verkoper, verkoopmakelaar
 d. Funda

 De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens 

Verstrekking mogelijk aan 

Bewaartermijn bij makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw e-mailadres               a, b                  20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen                  geen                3 jaar

Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs.        geen                3 jaar
 De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering
 van werk

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling             geen                3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw             geen                3 jaar
 financieringsmogelijkheden

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden          b                     5 jaar
 uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van
 witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen       c                      20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals           geen                20 jaar
 de verkoopprijs en de transactiedatum 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden             d                     2 jaar
 worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om
 een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt                           geen                3 jaar.

 

4. U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld
 Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij de totstandkoming van de huurovereenkomst en de verdere afwikkeling daarvan te verzorgen. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. U kunt worden benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit Funda.

Ontvangers van gegevens
 a. Verhuurder, verhuurmakelaar
 b. Funda          

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens 

Verstrekking mogelijk aan 

Bewaartermijn bij makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw e-mailadres               a                      20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen                  geen                3 jaar

Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs         geen                3 jaar
 De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering
 van werk.

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling             geen                3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw             geen                3 jaar
 mogelijkheden om een huurprijs te betalen

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets           a                      3 jaar
 eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een
 gerechtvaardigd belang van de verhuurder

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te                   a                      20 jaar
 stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden            b                     2 jaar
 worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan funda om
 een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.                          geen                3 jaar

 

5. U wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen die c.q. dat via de makelaar wordt aangeboden
 In dit contact maakt de makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de makelaar u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de makelaar vast wat uw mening is van dit pand.

Ontvangers van gegevens
 a. Verkoper of verhuurder van het pand

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens 

Verstrekking mogelijk aan 

Bewaartermijn bij makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw e-mailadres               a                     1 jaar

Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het              a                      1 jaar
 bedrijfspand of het agrarisch vastgoed

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt               a                      1 jaar

6. U wilt een woning kopen die via de makelaar wordt aangeboden
 Voor dit contact staat de makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt de makelaar ook uw identiteit vast.

Ontvangers van gegevens:
 a. Funda/Realworks (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
 b. Verkoper
 c. Notaris, aankoopmakelaar
 d. FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens 

Verstrekking mogelijk aan 

Bewaartermijn bij makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw en e-mailadres          b                     20 jaar

Uw mening over de woning                                                                     b                       3 jaar

Gegevens over de biedingen                                                                   b                       3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden           d                       5 jaar
 uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van
 witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te                  c                      20 jaar
 stellen

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals           a                      20 jaar
 de verkoopprijs en de transactiedatum

De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige                       a                      3 jaar
 woonadres van de koper, koop- of huurwoning

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling             a                      3 jaar
 type koper en verhuisreden

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt                           b                     3 jaar

 

7. U wilt een woning huren die via de makelaar wordt aangeboden
 Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder de huurovereenkomst voor te bereiden.

Ontvangers van gegevens:
 a. Verhuurder

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens 

Verstrekking mogelijk aan 

Bewaartermijn bij makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw e-mailadres               a                   20 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling             a                      3 jaar

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de                     a                      5 jaar
 verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de
 verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM
 woontoets

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te                   a                      20 jaar
 stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.

 

 

8. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de makelaar
 Het doel van dit contact is dat de makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service.

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens 

Verstrekking mogelijk aan 

Bewaartermijn bij makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw e-mailadres               geen                tot intrekking

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op           geen                tot intrekking
 basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden vastgesteld.

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt                           geen                tot intrekking

 

9. U wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren en u heeft hiervoor de makelaar/taxateur ingeschakeld
 Het doel van dit contact is dat de makelaar/taxateur voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert.

Ontvangers van gegevens:
 a. Validatie instituut op taxaties
 b. FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens 

Verstrekking mogelijk aan 

Bewaartermijn bij makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw e-mailadres               a                      20 jaar

Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed           a                      20 jaar
 om de waarde te bepalen

Gegevens die nodig zijn als taxateur in het kader van de Wet           b                     5 jaar
 ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 (WWFT) een ongebruikelijke transactie moet melden

Overige informatie die u aan uw makelaar/taxateur              geen                20 jaar
 verstrekt.

10. U verkoopt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld
 Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verkoopstatistieken vanuit Funda.

Ontvangers van gegevens:
 a. Funda/Realworks (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
 b. Notaris, taxateur, meetbureau, fotograaf, verkoopstylist, koper, aankoopmakelaar
 c. FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), aankoopmakelaar
 d. Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar.

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens 

Verstrekking mogelijk aan 

Bewaartermijn bij makelaar 

Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens               a, b                  20 jaar
 zoals uw e-mailadres

De reden van verkoop                                                                                a                      3 jaar

De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het          a                      20 jaar
 pand te koop staat of heeft gestaan

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de                       a, d                    20 jaar
 vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,
 kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.

Indien met de makelaar is afgesproken worden bovenstaande
 gegevens bekend gemaakt op Funda, andere vastgoed
 websites en op de website van de makelaar.
 Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden
 daar maximaal 1 jaar na de transactie getoond

De reden van een eventuele intrekking van de                                    a                      3 jaar
 bemiddelingsopdracht

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden          c                      5 jaar
 uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van
 witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Hier worden
 ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial
 Owners) vastgesteld en vastgelegd

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen       b                     20 jaar

Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de         a                      20 jaar
 verkoopprijs en de transactiedatum

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden             a                      2 jaar
 worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om
 een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt
 u van Funda de verkoopstatistieken van het pand

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.                          geen                3 jaar

 

11. U verhuurt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld
 Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling en ontvangt u verhuurstatistieken vanuit Funda.

Ontvangers van gegevens:
 a. Funda/Realworks
 b. Huurder, meetbureau, fotograaf
 c. Bezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens 

Verstrekking mogelijk aan 

Bewaartermijn bij makelaar 

 

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals            a, b                  20 jaar
 uw e-mailadres

 

De reden van verhuur                                                                                a                      3 jaar

 

De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het          a                      3 jaar
 pand te huur staat of heeft gestaan. 

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de huurprijs        a, c                  20 jaar
 huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling,
 kadastrale gegevens en foto’s van het pand.
 In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde
 websites geplaatst voor promotie van het pand.

De reden van een eventuele intrekking van de                                       a                      3 jaar
 bemiddelingsopdracht.

De eisen die u stelt aan de huurder                                                        c                      20 jaar

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen        c                      20 jaar
 waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. 

Wanneer het pand is verhuurd: de huurprijs en de huurcondities      a                      3 jaar

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden              a                      2 jaar
 worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om
 een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken. Tevens ontvangt u
 van Funda de verhuurstatistieken van uw pand

Overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt.                         geen                3 jaar

 

12. U bent op zoek naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed om aan te kopen en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld
 Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit Funda.

Ontvangers van gegevens:
 a. Funda/Realworks (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard
 b. FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar
 c. Verkoper, verkoopmakelaar
 d. Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens 

Verstrekking mogelijk aan 

Bewaartermijn bij makelaar 

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw       c                      20 jaar
 e-mailadres.

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen      geen                3 jaar

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en                  geen                3 jaar
 huurprijs. De reden van koop.

Uw eisen aan de huisvesting.                                                                 c                      3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw             geen                3 jaar
 financieringsmogelijkheden. 

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden          b                     5 jaar
 uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van
 witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Hierbij worden
 de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners)
 vastgesteld en vastgelegd

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te                  d                     20 jaar
 stellen. Deze gegevens worden ook aan de verkopende
 makelaar en de notaris verstrekt.

Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht:          geen                20 jaar
 de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de
 transactiedatum. 

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden            a                      2 jaar
 worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om
 een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken.

Overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt.                          geen                3 jaar

 

13. U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed) en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld
 Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij het opstellen van de huurovereenkomst en verdere afwikkeling daarvan te verzorgen. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. Ook wordt u mogelijk benaderd voor een makelaarsbeoordeling vanuit Funda.

Ontvangers van gegevens:
 a. Verhuurder, verhuurmakelaar
 b. Funda

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens 

Verstrekking mogelijk aan 

Bewaartermijn bij makelaar 

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals            a                      20 jaar
 uw e-mailadres

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn geen                 geen                    3 jaar
 opgenomen

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en                geen                    3 jaar
 huurprijs

Uw eisen aan de huisvesting                                                                   a                       3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw               geen                3 jaar
 mogelijkheden om een huurprijs te betalen

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets           a                      3 jaar
 (bijv. NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd
 belang van de verhuurder

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te                   a                    20 jaar
 stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de
 tekenbevoegde

In het kader van klanttevredenheid en marketingdoeleinden            b                     2 jaar
 worden uw naam en e-mailadres doorgegeven aan Funda om
 een makelaarsbeoordeling mogelijk te maken

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.                          geen                3 jaar 

 

14. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de makelaar wordt aangeboden
 U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de makelaar wordt aangeboden. Voor dit contact staat de makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt de makelaar ook uw identiteit vast. 

Ontvangers van gegevens:
 a. Funda/Realworks
 b. Verkoper
 c. Notaris, koper, aankoopmakelaar
 d. FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: 

Gegevens 

Verstrekking mogelijk aan 

Bewaartermijn bij makelaar 

 

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals            b                     20 jaar
 uw e-mailadres

 

Uw mening over het aangeboden pand                                                 b                     3 jaar

 

 Gegevens over de biedingen                                                                  b                     3 jaar 

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden           d                     5 jaar
 uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van
 witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Hierbij worden
 de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owner)
 vastgelegd.

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te                  c                      20 jaar
 stellen

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals           a                      3 jaar
 de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode
 (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.                          b                     3 jaar 

 

15. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de makelaar wordt aangeboden 

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de makelaar wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder de huurovereenkomst voor te bereiden.

Ontvangers van gegevens:
 a. Verhuurder, verhuurmakelaar

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens 

Verstrekking mogelijk aan 

Bewaartermijn bij makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw e-mailadres               a                      20 jaar

Uw eisen aan de huisvesting                                                                  a                      3 jaar

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de                     a                      5 jaar
 voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.
 Deze vaststelling bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets.

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen       a                      20 jaar
 waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde

 

16. U schakelt een makelaar in om u te kunnen bijstaan op het gebied van het beheer van vastgoed, ruimtelijke ordening zoals omgevingsvergunningen, wijzigen bestemmingsplan, ontwerpen en/of aanbesteden van nieuw- en verbouwplannen, pachtzaken, onteigening e.d.
 Het doel dat de makelaar voor ogen heeft is u advies geven op bovengenoemde gebieden. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen en om u deskundig (schriftelijk en/of telefonisch) advies te geven op grond van de opdracht tot dienstverlening.

Ontvangers van gegevens:
 a. Vereniging van Eigenaren, terreinbeherende organisaties zoals particuliere grondeigenaren, Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat, ProRail en dergelijke bedrijven

Hieronder vindt u in hoofdlijnen gegevens die kunnen worden verwerkt: 

Gegevens 

Verstrekking mogelijk aan 

Bewaartermijn bij makelaar 

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw e-mailadres               a                      20 jaar

Adviezen, overeenkomsten, inkomstengegevens, jaarrekeningen     a                      20 jaar
 pachtovereenkomsten, vergunningen, zoals bijvoorbeeld
 onteigeningscontracten, bouwplannen en alle andere gegevens
 die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening.

 

Gegevensgebruik door de Funda/Realworks

De makelaar verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan Funda/Realworks. Funda/Realworks is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. Funda/Realworks doet het volgende met deze gegevens: 

- Zorgen dat alle makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via makelaars worden c.q. wordt aangeboden

- Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites

- Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt. 

A         Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij makelaars

Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een makelaar wilt verkopen/verhuren worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere makelaars: 

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).
 Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C. 

B         Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op
 (huizen)websites, waaronder Funda

Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen/verhuren kunnen deze in overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij Funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens: 

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object. 
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites.
 Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites. 

C         Database met historisch aanbod 

Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een makelaar te koop of te huur worden aangeboden, worden de volgende gegevens in de database vastgelegd: 

 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object. 
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, transactiedatum en transactieprijs. 
 • De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige (woon)adres van de koper. De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. 

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt Realworks in opdracht van Funda analyses van de onroerend goed markt mogelijk.
 Funda/Realworks verstrekt deze gegevens voorts aan geselecteerde derden, namelijk: 

 • Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen. 
 • Validatie-instituten, na expliciete opdracht daartoe van een taxateur, voor het controleren van taxatierapporten. 
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes. 
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt. 
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden. 
 • makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten. 
 • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

arrow_drop_up arrow_drop_down